Visiona on olla suunnannäyttäjänä pienyrittäjien markkinointikanavien kehittymisen mahdollistajana.

Fin Brands Oy jakaa myös uudella tavalla tietoa myös kuluttajille valmistuksesta ja tuotteiden valmistusolosuhteista. Oma tuotemerkki FIN tulee olemaan edellä-kävijänä näkyvässä tuotemerkintätavassa ja kuluttajatietoisuuden jakamisessa.


Arvot

Toimintamme arvot, jotka näkyvät kaikessa toiminnassamme ja ohjaavat valintojamme ankkureina, ovat:

 

Vastuullisuus

Vastuullinen toiminta, läpinäkyvyys ja avoimuus ovat joka tasolla yrityksemme toimintaa. Uskomme, että tekijät ja tuotanto-olosuhteet on tuotava entistä selkeämmin esille, sillä tämä koituu lopulta kaikkien hyödyksi ja pyrimme toiminnassamme edistämään tätä, ennen muuta tukemalla vastuullisesti toimivien yrityksien toimintaa. Vastuullinen ekologisuus edellyttää, että kuluttajien toiminnan on asetuttava luonnon kantokyvyn rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemin toimivuus vaarantuisi.

 

Osaamisen merkityksen ymmärtäminen

Yrittämisessä tarvitaan jatkuvaa uteliaasta asennetta ja tahtoa kehittyä ja kehittää. Yrittämisen uusi elinehto syntyy hallinnasta, jossa toimintaympäristö muuttuu ja tästä syystä perinteiset ajattelun mallit eivät pure. Mikäli yrittäjä tai yritys haluaa menestyä tulevaisuudessa, sen on panostettava uudella tavalla olemassa oleviin toimintatapoihin, kun siellä työskentelevien ihmisten osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, johtamiseen, arvoketjuihin ja sen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

 

Korkea laatu kaikessa toiminnassa

Kaikessa toiminnassa tavoitteena on synnyttää tuotteita tai palveluita, jotka ovat parasta laatua, mitä voi tehdä. Mikäli emme kykene tai osaamista ei riitä, emme tuota tai teetä palvelua yrityksellä, joka ei ole ”maailman paras” osaamiseltaan tässä, sillä tällöin ei tuhlata resursseja eikä synny tarpeettomasti luontoa rasittavia huonolaatuisia tuotteita. Kuitenkaan yrityksen toiminnassa ei tavoitella vain maksimaalista voittoa eli sen toiminnan tavoitteena ei ole vain raha. Talous on toiminnassa mukana, mutta korkea laatu tarkoittaa meille myös arvonlisäystä myös esim. sosiaalisen arvon lisäyksenä tai sen arvon lisäämistä, minkä puolesta on ryhdytty toimimaan.

 

Oma tuotebrändi

Fin Brandsin tuotevalikoimaan tuotetaan läpinäkyvästi ja lähituotantona eettisesti kestäviä tuotteita, joita myydään FIN-tuotemerkin alla. Lisäksi Fin Brandsin verkostossa toimivat yrittäjät voivat markkinoida verkoston kautta omia tuotemerkkejään. 

FIN-tuotekokonaisuuteen luodaan avoin tuotemerkinnän malli, missä tuotteiden tekijät ja tuotanto-olosuhteet tuodaan kuluttajille entistä avoimemmin esille. Kunkin tuotteen takana oleva ”prosessi” esitellään läpinäkyvästi ja FIN- tuotemerkissä rakennetaan uudenlaista vastuullista tietoisuutta kuluttajille samalla kun kasvatetaan tietoisuutta valmistajasta, joka vahvistaa siten myös jokaisen omaa tuotemerkkiä. FIN-tuotemerkin alle valittavat tuotteet valitaan yksiselitteisesti niiden tiukkojen kriteerien mukaisesti, jotka tukevat yhteishyvän talouden syntymistä Suomessa.

FIN-tuoteperheestä ja ennen muuta sen kuluttajille annettavista tuotemerkintätavoista toivotaan uudenlaisen yhteiskunnallisen keskustelun avaajaa siitä, että ekologinen ja kestävämpi talous on mahdollista luoda yhdessä ja myös ne pienet yritykset, jotka ”kärsivät” globaalin markkinoiden paineesta voisivatkin hyötyä yhdessä tekemisen kautta siitä. FIN-tuotteiden myynti tapahtuu sekä tukku- että kuluttajajakelussa ja omissa messu- ja myyntitapahtumissa.

Vuosittain suunnitellaan ja/tai päivitetään 10-20 tuotteen valikoima, jota markkinoidaan aina kunkin vuoden ajan. Tuo pysyy valikoimissa, mikäli se osoittautuu asiakkaille mieluisaksi.