FIN Brands
yrityksenä

Fin Brands on perustettu 6.9.2006, pohjaksi suomalaisille pienyrittäjille, jotka uskovat vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja yhdessä tekemisen voimaan. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on ollut alusta saakka nostaa suomalaista osaamista ja ennen muuta yhteistyötä yleiseen tietoisuuteen rakentamiemme verkostojen avulla. Missionamme on ollut suomalaisten pienyrittäjien liiketoiminnan kehittäminen.

Fin Brands Oy:llä on vahva tahtotila edistää suomalaista työtä arvopohjalla, jossa keskeisinä painopisteinä ovat arvomme, jotka ovat kestävä kehitys, osaamisen merkityksen ymmärtäminen ja korkea laatu kaikessa toiminnassa. Suomalaisen työn tekijöiden kokoaminen yhden vakuuttavan kattobrändin alle on ollut toiminnan tavoitteena, sillä se tuo selkeää lisäarvoa mm. tuotteiden alkuperää ja eettisyyttä korostaville kuluttajille. Tavoitteena on auttaa yrittäjiä löytämään oman vahvuutensa ja keskeisen fokuksen omassa yritystoiminnassaan menestyksellisen liiketoiminnan ylläpitämiseksi.

 

Toimintamallien kehittäminen

Vuodesta 2006 saakka Fin Brands on kehittänyt ja muokannut toimintamalleja, joiden avulla voidaan konkreettisesti nostaa esille pienyrittäjien osaamista ja ammattitaitoa sekä tarjota yrityksille mahdollisuus entistä parempaan löytymiseen, näkyvyyteen, työllistymiseen, kehittymiseen, yhdessä tekemiseen ja eteenpäin pääsemiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.  Vuoden 2015-2017 välisenä aikana rakennettava FIN-tuotemerkki tulee toimimaan vastuullisemman brändiyhteistyön tuotemerkkinä.

Usein yksittäisten laadukkaiden ja kestävien tuotteiden valmistajilla on ongelmana löydetyksi tuleminen ja markkinointipanostus oman tuotemerkin kehittämiseen. Tämän lisäksi asiakkaiden on hankala löytää valmistajia, sillä erityisesti alkuvaiheessa, kun tunnettuutta ei ole, tuotemerkki tai yritys eivät ole tulleet vielä tutuksi tai jääneet mieleen.  Panokset pienillä yrityksillä markkinointiin ja sen kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen eivät yksinkertaisesti tahdo riittää ja tähän ratkaisuksi tarvitaan verkostoja!

Uskomme, että siellä, missä suomalaiset tuottajat  ja osaajat toimivat yhdessä - missä mahdollistetaan verkossa ja verkostoissa yhdessä paikassa toimiminen,  yhdenmukaisen tuotemerkin alla sekä tämän lisäksi löydettävyys lisääntyy myös omalle tuote-ja yrityskonseptille.  Jokainen valmistajan/tuottajan tulisi liittyä yhteistyöhön mukaan oman yrityksen, nykyisen tai aiotun tuotevalikoiman myötä. Uskomme, että arvoketju ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa on tätä päivää, mutta ennen muuta tulevaisuutta. Yhä enemmän asiakkaat haluavat, että heidän ostamansa tuotteen todelliset tekijät ja valmistajat tuodaan esiin ja selkeästi avarretaan tietoisuutta valmistajasta. Pienemmät tuottajat saavat tässä mahdollisuuden, ennen muuta toimimalla yhdessä erilaisissa verkostoissa.

 

Yritysten verkostoiminen

Tavoitteenamme on edelleen nyt yrityksemme täyttäessä vuonna 2016 10 vuotta, olla toiminnassamme luotettava, joustava kumppani kaikille yhteistyössä kansamme oleville yrityksille ja edesauttaa suomalaisten yritysten toimintaa kohti verkostomaisempaa ja menestyksekkäämpää toimintaa.

Tervetuloa siis mukaan oppimaan, kehittymään ja menestymään!  Yhdessä olemme enemmän!
Tartu tilaisuuteen ja tule mukaan löytämään oma timanttiröykkiösi!
Lisätietoja voi kysyä; asiakaspalvelu@finbrands.fi

 

Ystävällisesti Tervehtien

Tiina Parikka
Hallituksen puheenjohtaja
Fin Brands Oy
www.finbrands.fi

 


Fin Brands Oy:n toiminnan osa-alueet

 1. Suomalaisten pienyrittäjien markkinointikanavien rakentaminen
 2. Yritysten liiketoiminnan koulutus-, kehittämis- ja tapaamisverkoston toiminta ja kehittäminen.
  • Tarjota jäsenille sparrausta yrittäjyydessä ja tuotekehittelyssä yhteisissä koulutustilaisuuksissa.
 3. Muut tuotteet erilaisiin myyntikanaviin suunnattavaksi: pientuotteet ja liikelahjat eri myyntikanavien kautta tukkumyynnissä välitettäväksi.
 4. Pop up -myymälän ja messumyynnin tarjoaminen suomalaisille pienyrityksille.
  • Toimia tunnistettavana, suomalaisena bränditalona, jonka kautta muiden yritysten ja kuluttajien on helppo löytää laadukkaita, Suomessa valmistettuja tuotteita.
  • Oma tuotejakelu Pop Up-myymälässä  ja messuilla.

 

Yritys ja tiimi

Kaikessa toiminnassa eettisyys, vastuullisuus, kohtuullinen toimintatapa ovat Fin Brands:lle tärkeitä. Fin Brands Oy:n omistajilla on laajalta osin hyödyllistä osaamista yrityksen toimintaa ajatellen. Tätä osaamista on mm. yritystoiminnan osaaminen, esimieskokemus, kädentaitojen hallinta, koulutuspalveluiden tuottaminen ja suunnittelu sekä kokemus taloushallinnon tehtävistä ja erilaisista projektityöstä.

 

Fin Brandsin osakkaat ovat: 

 • Tiina Parikka, FM, hallituksen puheenjohtaja 
 • Jaana Villanen, erikoisjuristi, HTM, NTM, hallituksen varapj 
 • Pertti Metso, KTM, hallituksen jäsen